Grotius College voor Mavo Havo en Vwo

Juniusstraat 8 2625 XZ Delft

  • Schoolfoto van Grotius College voor Mavo Havo en Vwo
  • Schoolfoto van Grotius College voor Mavo Havo en Vwo
  • Schoolfoto van Grotius College voor Mavo Havo en Vwo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Kwaliteit van onderwijs is belangrijk op het Grotius. Regelmatig worden er onderzoeken afgenomen en enquêtes gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. Dankzij deze onderzoeken weten we wat we goed doen en wat we kunnen doen om ons onderwijs nog verder te verbeteren. Uit de laatste enquête onder leerlingen blijkt dat leerlingen met name blij zijn met hun mentor. Dat vinden we fijn om te horen, de mentor speelt namelijk een belangrijke rol in het leven van de leerlingen en is hun eerste aanspreekpunt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Iedere leerling heeft een mentor. Hij of zij zorgt er onder andere voor dat de sfeer goed is in de klas en dat leerlingen zich op hun gemak voelen op school. Leerlingen waarderen dit. Dat blijkt uit onze jaarlijkse enquête onder leerlingen. Ook hebben we duidelijke schoolafspraken en -regels opgesteld met als belangrijkste uitgangspunt dat we respect hebben voor elkaar en elkaars belangen en eigendommen. Hierdoor heerst er een fijne en veilige sfeer bij ons op school. Ook leerlingen ervaren dit zo. Zij beoordelen de veiligheid op het Grotius zelfs met een 8,1

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Goed contact met ouders vinden wij belangrijk. Een optimale samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen komt de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van de leerling ten goede. Omdat we veel waarde hechten aan de mening van ouders, vragen wij ouders en verzorgers van leerlingen uit de derde klassen ieder jaar door middel van een enquête naar hun mening over ons onderwijs. Uit de laatste enquête blijkt dat ouders het Grotius College gemiddeld een 7,7 geven. Een mooi cijfer.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven