Grotius College voor Mavo Havo en Vwo

Juniusstraat 8 2625 XZ Delft

  • Schoolfoto van Grotius College voor Mavo Havo en Vwo
  • Schoolfoto van Grotius College voor Mavo Havo en Vwo
  • Schoolfoto van Grotius College voor Mavo Havo en Vwo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We bieden alle opleidingsniveaus aan op het Grotius College. Op welk niveau een leerling terechtkomt, is afhankelijk van het schooladvies van de basisschool. In onze tweejarige brugklas krijgen leerlingen ruimschoots de tijd om te ontdekken op welk niveau zij zich op hun plek voelen. Is de lesstof net iets te hoog gegrepen of zoekt een leerling meer uitdaging? Dan bieden wij binnen Grotius goede doorstroommogelijkheden
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Grotius College is een middelgrote school. Wij staan bekend als een school waar veel persoonlijke aandacht is voor elke leerling. Juist in onze brede scholengemeenschap stimuleren we leerlingen te werken op hun eigen niveau. We bieden onderwijs op maat zodat zij zich goed op hun plek voelen en breed kunnen ontwikkelen. In tegenstelling tot wat de grafieken op deze pagina doen vermoeden, zijn onze doorstroomcijfers goed. Vanwege een administratieve fout in 2015-2016 klopt het gemiddelde niet. Het Grotius College scoort boven de 97%, ruim boven de norm van de Onderwijsinspectie.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We streven ernaar dat al onze leerlingen de school verlaten met een mooi diploma op zak dat past bij hun eigen niveau. Zowel voor de mavo als de havo is er een stijgende lijn zichtbaar in ons slaagpercentage. Met name de havo-afdeling heeft het in het schooljaar 2017-2018 zeer goed gedaan. Dit slaagpercentage ligt ver boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we trots op. .
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Leerlingen krijgen op het Grotius College veel eigen verantwoordelijkheid voor de (inrichting van) het eigen leerproces. Wij geloven dat dit de motivatie en betrokkenheid van leerlingen vergroot wat de leerprestaties ten goede komt. Hier zetten we steeds meer stappen in wat ervoor zorgt dat onze onderwijsresultaten de laatste jaren voor de mavo en havo sterk verbeterd zijn. Met name de eindexamenresultaten voor de havo zijn hoog, deze liggen ver boven het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Net als alle andere scholen wordt ook het Grotius College door de Onderwijsinspectie geëvalueerd. De inspectie is enthousiast over onze manier van werken en heeft het Grotius in het najaar van 2019 een mooie beoordeling gegeven. Ons onderwijs is van voldoende niveau en daar zijn wij trots op!   Kwaliteitszorg krijgt bij ons veel aandacht, evenals het bieden van samenhang binnen het gevarieerde onderwijsaanbod van onze brede scholengemeenschap. 

Terug naar boven