O.R.S. Lek en Linge

Multatulilaan 6 4103 NM Culemborg

  • Je begint op de brugklaslocatie. Je leert iedereen al heel snel beter kennen. Zo maak je vrienden.
  • Je kunt bij ons op havo en vwo kiezen voor tweetalig onderwijs.
  • Houd je van sporten? Dan is er veel mogelijk op Lek en Linge. Je kunt er zelfs examen in doen.
  • Je kunt ook kiezen voor de Vrijeschoolleerroute. Dan leer je met je hoofd, hart en handen.
  • Onze basis-, en kaderberoepsgerichte opleidingen zijn uniek in de regio. We hebben een breed aanbod en je krijgt les in high tech lokalen.

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de strategische ambities 2020-2024 van onze schoolgemeenschap Lek en Linge.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 heeft elke school een Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat de begeleiding beschreven die de school biedt. Het SOP beschrijft de ondersteuning die O.R.S. Lek en Linge aan leerlingen kan bieden met en zonder extra inzet van het Samenwerkingsverband Rivierenland. O.R.S. Lek en Linge participeert met diverse scholen uit de regio in dit samenwerkingsverband, waarbinnen een ondersteuningsplan passend onderwijs is opgesteld. Het hoofddoel van dat plan is om samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs ervoor zorg te dragen dat alle leerlingen uit de regio passend onderwijs ontvangen. Om dat te realiseren is tevens de steun nodig van partners zoals instellingen voor jeugdhulp en gemeenten. Het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Rivierenland vormt de kern van de basisondersteuning van alle voortgezet onderwijs scholen behorende bij dit samenwerkingsverband.

Naast dit plan vindt O.R.S. Lek en Linge het belangrijk om ook de eigen ondersteuning aan leerlingen adequaat vorm te geven en inzichtelijk te maken. Dit profiel beschrijft de activiteiten, de voorzieningen en procedures op het gebied van leerlingondersteuning die op dit moment aanwezig zijn of ontwikkeld worden. Daarnaast worden in dit profiel ook de grenzen van leerlingondersteuning beschreven en op welke wijze er dan gehandeld wordt. Binnen passend onderwijs streeft de school er naar om samen met leerling, ouders/verzorgers en eventuele externe partijen op te trekken, zodat de leerling het beste uit zichzelf kan halen, zo veel mogelijk kan leren en zich kan ontwikkelen tot een autonoom persoon die een mooie bijdrage kan leveren aan de maatschappij. 

Tevens streven wij ernaar dat al onze leerlingen kunnen zeggen: 
- Ik heb een fijne tijd op school 
- Ik leer veel op school
- Ik haal het diploma dat bij mij past op deze school

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven