De Fontein

Aagje Dekenlaan 2 1403 HH Bussum

  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw wordt steeds beter, in de bovenbouw is de doorstroom optimaal
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs betekent ook een goede voorbereiding op het examen. Door constante monitoring van de leerprestaties en een gerichte examentraining in de laatste weken voor het examen. Mede op deze manier werkt de school opbrengstgericht. Examencijfers boven het landelijk gemiddelde en een hoog slagingspercentage betekent dat de kwaliteit stevig verankerd is. De laatste drie jaren constant een slagingspercentage van 97%
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Op De Fontein wordt structureel gewerkt aan kwaliteitszorg. We slagen erin de leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen. Het verschil tussen School examen en Centraal examen is jaarlijks onderwerp van gesprek tussen schoolleiding en de secties. Een uitgebreide analyse van de examenresultaten wordt jaarlijks opgesteld en aandachtspunten die daaruit voortkomen, worden direct aangepakt.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven