De Fontein

Aagje Dekenlaan 2 1403 HH Bussum

  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

Profielkeuze

Toelichting van de school

Door een specifiek op de vervolgopleiding gericht programma worden leerlingen voorbereid op Havo en MBO.

Dit programma wordt samen met de vervolgopleidingen vormgegeven en de leerlingen krijgen ook werkelijk lessen op de opleiding van hun keuze.

Dit heeft als gevolg dat de keuze voor een vervolgopleiding veel bewuster wordt gemaakt, dat het aantal wisselaars in het eerste jaar MBO sterk is gedaald en dat 95% van de leerlingen die naar de Havo gaan daar ook het diploma haalt.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan is een meerjarenplan. daarvan afgeleid wordt jaarlijks in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad een jaarplan gemaakt.

In dat jaarplan is ook de begroting en de formatie opgenomen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan is een onderdeel van het schoolplan.

(Zie schoolplan)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven