Vituscollege

Beerensteinerlaan 69 1406 NR Bussum

  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Sportklas en BSM als keuzevak!

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met een VWO of HAVO/VWO of HAVO advies zijn welkom op het Vituscollege. Samen met het advies van de basisschool moet het aanmeldingsformulier voor 6 maart 2020 op school zijn. We proberen iedereen te plaatsen, bij uitzonderlijk veel aanmeldingen vindt er een loting plaats.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De laatste jaren hebben we ingezet het optimaliseren van onze doorstroom in de onderbouw. Door middel van de juiste begeleiding door mentoren en vakdocenten halen wij het beste uit de leerling, zodat hij/zij op of boven niveau kan presteren.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze examenresultaten liggen ver boven de norm van de inspectie (=82%). Voor onze havo hebben wij een GOED van de inspectie gekregen. Dat is terug te zien in onze zeer goede examenresultaten.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In deze tabellen zijn de gemiddelde eindcijfers per afdeling te zien van de laatste drie jaren voor zowel het schoolexamen als het centraal examen. De verschillen tussen beide cijfers zijn minimaal. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn enorm trots op het label GOED dat wij sinds mei 2019 hebben gekregen voor de havo.

Uit het rapport van de inspectie: "Wij waarderen de veiligheid als GOED. Door een sterke inzet op preventieve maatregelen weet de school haar eigen aspecten van kwaliteit te realiseren. Het pedagogisch leerklimaat waarderen we als GOED. De eigen aspecten van kwaliteit die de school heeft zijn dat leerlingen een duidelijke structuur wordt geboden in de school en dat de regels gehandhaafd worden op een positieve manier. Leerlingen ervaren daadwerkelijk dat zij positief benaderd worden. Zij geven aan dat de school inzet op een klimaat waarbij leerlingen elkaar aanspreken op gedrag."

Terug naar boven