Vituscollege

Beerensteinerlaan 69 1406 NR Bussum

  • Sportklas en BSM als keuzevak in de bovenbouw!
  • Op onze campus is alle ruimte voor groei!
  • Laptopgebruik in de les
  • Leren onderzoeken en onderzoekend leren!
  • Op het Vitus word je Vitaan!

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Relatief veel van onze leerlingen presteren hoger dan van ze verwacht mag worden op basis an het advies van hun basisschool. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Het liefst willen wij dat zoveel mogelijk van onze leerlingen op of boven hun instrooomniveau presteren. We besteden dan ook veel aandacht aan studievaardigheden en bieden goede mogelijkheden voor leerlingen die bijles of een huiswerkklas nodig hebben.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op het Vituscollege werken gedreven en kundige docenten. Als vakdocent en als mentor helpen zij de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Het doel van al die inspanning is dat zo veel mogelijk leerlingen op of boven hun niveau presteren. Op die manier zijn onze leerlingen trots op hun prestaties en gaan ze met plezier en zelfvertrouwen naar school.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op het Vituscollege willen wij dat onze leerlingen met vertrouwen hun examenperiode ingaan, omdat ze weten dat ze hun diploma kunnen halen. zo helpen we ze om hun grote doel te halen: een havo- of vwo-diploma.

Onze leerlingen halen al jaren erg goede examenresultaten. Daar zijn we trots op. We zitten boven het landelijk gemiddelde op zowel de havo als het vwo, en ver boven de norm die de inspectie stelt. Voor onze havo kregen we dan ook een GOED van de inspectie.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In deze tabellen zijn de gemiddelde eindcijfers per afdeling te zien van de laatste drie jaren voor zowel het schoolexamen als het centraal examen. De verschillen tussen beide cijfers zijn minimaal. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn enorm trots op het label GOED dat wij sinds mei 2019 hebben gekregen voor de havo.

Uit het rapport van de inspectie: "Wij waarderen de veiligheid als GOED. Door een sterke inzet op preventieve maatregelen weet de school haar eigen aspecten van kwaliteit te realiseren. Het pedagogisch leerklimaat waarderen we als GOED. De eigen aspecten van kwaliteit die de school heeft zijn dat leerlingen een duidelijke structuur wordt geboden in de school en dat de regels gehandhaafd worden op een positieve manier. Leerlingen ervaren daadwerkelijk dat zij positief benaderd worden. Zij geven aan dat de school inzet op een klimaat waarbij leerlingen elkaar aanspreken op gedrag."

Terug naar boven