Vituscollege

Beerensteinerlaan 69 1406 NR Bussum

  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Schoolfoto van Vituscollege
  • Sportklas en BSM als keuzevak!

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Vituscollege biedt voor havo en vwo alle profielen aan. Naast de profielgebonden vakken hebben wij een breed palet aan keuzes in de vrije ruimte: Spaans elementair, informatica, tekenen, Wiskunde D (vwo) en BSM (bewegen, sport en maatschappij) (havo).

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vituscollege heeft een uitstekende ondersteuningsstructuur. Op het Vitus heeft elke leerling een mentor. De mentor is binnen de school altijd het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. De mentor besteedt niet alleen aandacht aan de studie van de leerling, maar ook aan de leerling persoonlijk, aan het wel en wee van de klas en aan hoe de leerlingen met elkaar omgaan. Alle bruggers hebben ook een juniormentor: een leerling uit de vierde klas. Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de leerling dyslectisch is of faalangstig. Voor leerlingen met aangetoonde dyslexie is er een speciale regeling, die inhoudt dat er bepaalde faciliteiten beschikbaar zijn. Ook kan de leerling bij lees- en spellingsproblemen extra begeleiding krijgen of deelnemen aan de begeleidingsles van onze remedial teacher. Als de druk van toetsen de prestaties op een negatieve manier beïnvloedt, kan de leerling een faalangstreductietraining volgen. Natuurlijk hebben we ook vertrouwenspersonen op school. Op het Vituscollege kunnen leerlingen in klas 1 en 2 een huiswerkklas volgen. Er zijn ook bovenbouwleerlingen die bijles kunnen geven. Op het Vitus vinden we het heel belangrijk dat we goed contact hebben met ouders of verzorgers. Daaraan wordt veel aandacht besteed.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven