Vituscollege

Beerensteinerlaan 69 1406 NR Bussum

  • Sportklas en BSM als keuzevak in de bovenbouw!
  • Op onze campus is alle ruimte voor groei!
  • Laptopgebruik in de les
  • Leren onderzoeken en onderzoekend leren!
  • Op het Vitus word je Vitaan!

Profielkeuze

Toelichting van de school

Iedere leerling die bij ons op school komt, willen wij het onderwijs geven dat bij hem of haar past. Daarom bieden we de vier richtingen Bèta, Sport, Art en Global aan. Zo begin je je al vanaf de brugklas te ontwikkelen in de richting die bij jouw persoonlijkheid en bij jouw ambities past. In de bovenbouw kies je net als alle andere leerlingen in Nederland voor een profiel.

Het Vituscollege biedt alle profielen aan voor havo en vwo, te weten: Natuur&Techniek, Natuur&Gezondheid, Economie&Maatschappij en Cultuur&Maatschappij. Naast je profielvakken heb je ook vakken in je vrije ruimte. We bieden je daarin veel keuzes aan: Spaans elementair, informatica, tekenen, Wiskunde D(vwo) en BSM (bewegen sport en maatschappij op de havo). Je kunt je bij ons op alle gebieden ontwikkelen. Op het Vitus heb je ruimte voor groei!

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wanneer je naar het Vitus gaat, kun je erop rekenen dat je uitstekend ondersteund zal worden. Wij geloven er namelijk is dat leren iets is waarin je beter kunt worden en daar helpen we je graag mee.

Iedere klas heeft een mentor of (op het gymnasium) een coach. Hij of zij begeleidt alle leerlingen. Hoe gaat het met je als leerling en ook als persoon? Hoe gaan de leerlingen in de klas met elkaar om? Hoe kun je elkaar beter stimuleren en hoe zorg je ervoor dat iedereen goed in zijn vel zit? Leerlingen en hun ouders kunnen met al hun vragen bij de mentor terecht.

Alle bruggers hebben ook een juniormentor: een leerling uit de vierde klas. Je juniormentor zorgt ervoor dat je je snel een echte Vitaan voelt.

Ook voor leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben, zijn wij er. Voor vragen die regelmatig voorkomen, zoals bij dyslexie of faalangst, hebben we uitstekende begeleiders in huis. Als we die zelf niet in huis hebben, dan roepen we hulp van buiten de school in. Iedere leerling heeft immers recht op passend onderwijs.

Op het Vitus hebben we de verlengde schooldag met huiswerklassen voor onder- en bovenbouw. Er zijn ook bovenbouwleerlingen die onderbouwleerlingen bijles kunnen geven.

Op het Vitus vinden we het heel belangrijk goed contact te hebben met ouders of verzorgers. Neem vooral contact met ons op voor alle vragen over begeleiding bij ons op school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven