Compass voor Atheneum Havo en Mavo

Schoolstraat 16 6443 BT Brunssum

Schoolfoto van Compass voor Atheneum Havo en Mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Deze gegevens komen spoedig beschikbaar.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Gegevens over Compass komen spoedig beschikbaar. 
Onderstaande gegevens behoren nog tot het Romboutcollege.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De grafieken behoren nog niet tot Compass.
Het is een weergave van het Romboutscollege, welke in het schooljaar in juli 2019 haar deuren sloot. Het gaat om de eindcijfers van de examens van de verschillende afdelingen in vergelijking met de landelijke gemiddelden.
 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Van deze school zijn voor 2020-2021 geen gegevens beschikbaar.

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De gegevens behoren tot het Romboutscollege. Een positief punt is dat meer leerlingen van het Romboutscollege verder gingen studeren aan een vervolgopleiding, dan landelijk gezien. Dit was van toepassing op alle afdelingen die het Romboutscollege aanbood. Ook valt uit deze gegevens af te lezen dat meer dan gemiddeld de logische route van Mavo naar MBO, van Havo naar HBO en van Atheneum naar WO volgden.
Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit onderdeel betreft waarderingen van instanties en mensen van buiten de school.
De Onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijskundige proces, naar naleving van wettelijke voorschriften, naar besteding van middelen, naar planmatige verbeteractiviteiten enz.

Inspectierapporten zijn te lezen op de website www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje "Zoek scholen"

Voor Compass is er nog geen Inspectierapport, de rapporten die beschikbaar zijn gaan over het Romboutscollege. Dit geldt ook voor  opbrengstenoordeel en opbrengstenkaart.

Terug naar boven