Compass voor Atheneum Havo en Mavo

Schoolstraat 16 6443 BT Brunssum

Schoolfoto van Compass voor Atheneum Havo en Mavo

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgaand treft u het schoolplan aan voor de periode 2018-2022.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kernpunten Zorgbeleid Compass:

  • Een goed schoolondersteuningsplan met daarin de borging van een doorlopende zorglijn; 
  • Adequate pedagogische en didactische aanpak bij leerlingen binnen de mogelijkheden;
  • De zorg(structuur) van Compass is een cyclisch proces in professioneel handelen. 

 

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven