Compass voor Atheneum Havo en Mavo

Schoolstraat 16 6443 BT Brunssum

Schoolfoto van Compass voor Atheneum Havo en Mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. De leerlingen van Compass zullen dit jaar voor het eerst een keuze maken voor hun profiel.

Het schoolplan

Toelichting van de school

Bijgaand treft u het schoolplan aan voor de periode 2018-2022.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kernpunten Zorgbeleid Compass:

  • Een goed schoolondersteuningsplan met daarin de borging van een doorlopende zorglijn; 
  • Adequate pedagogische en didactische aanpak bij leerlingen binnen de mogelijkheden;
  • De zorg(structuur) van Compass is een cyclisch proces in professioneel handelen. 

 

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven