PraktijkCollege Brielle

Hossenbosdijk 14-16 3232 PX Brielle

Schoolfoto van PraktijkCollege Brielle

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De school biedt Entree opleidingen aan. Hierdoor stroomt in schooljaar 2017-2018 20 van de 48 leerlingen door naar een MBO 2 opleiding.3 leerlingen stromen uit naar een MBO 1 opleiding. 25 leerlingen gaan van school af met een baan en arbeidscontract.

Meer informatie kunt u hierover lezen op blz. 13 van de jaargids.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Er is een intensieve samenwerking met Praktijk College Brielle.            

De landelijk monitor geeft een vertekend beeld ten aanzien van de uitstroom. De monitor telt ook de tussentijdse uitstroom mee. De echte uitstroomcijfers zijn te vinden in de jaargids  op bladzijde 13.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven