Breda College VSO

Landheining 6 / Brabantlaan 3 4817 JW Breda

  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van het Breda College, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. Het Breda College verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs en dienstverlening in de regio Breda aan jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of een chronische ziekte in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Deze afdelingen zijn verspreid over meerdere locaties. In de toekomst gaan we mogelijk samenwerken met een deel van 'Het Driespan', een cluster 4 organisatie, om samen een nieuwe VSO school vorm te geven voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. 

Een aanzienlijk deel van onze leerlingen maakt de overstap van SO Het Kasteel (http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6174/SO-Het-Kasteel) naar het Breda College 

Op 7 maart 2022 hielden wij een open dag voor belangstellenden en toekomstige leerlingen van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Kenmerken van de school

  • Regie in eigen hand
  • Talenten ontdekken
  • Talenten ontwikkelen
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Anticiperen op de toekomst

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum (1 oktober 2021) telde het Breda College 304 leerlingen. Dit is 5 leerlingen minder dan op de teldatum van een jaar geleden. Wat opvalt is dat de verhouding jongens - meisjes afwijkt van het landelijk beeld. Op Het Breda College zitten meer meisjes (40%) dan op de gemiddelde VSO school (29%)

Na enkele jaren van daling stabilseert het leerlingaantal zich tot rond de 300 leerlingen

Er komen 267 leerlingen uit het Regionaal Samenwerkingsverband (Etten-Leur, Breda, Oosterhout) daarnaast komen er 34 leerlingen uit andere Samenwerkingsverbanden naar onze school.    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
305

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?