Breda College VSO

Landheining 6 / Brabantlaan 3 / Wolvenring 32-34 4817 JW Breda

  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO
  • Schoolfoto van Breda College VSO

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van het Breda College, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.  

Het Breda College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school geven we eigentijds en praktisch gericht onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 (max. 20) jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het betreffende samenwerkingsverband beoordeelt dit.

Leerlingen stromen na het Breda College uit naar dagbesteding, arbeid of entreeonderwijs. Dagbesteding is arbeidsmatig of activiteitgericht. Arbeid kan binnen een beschutte omgeving of in een regulier bedrijf met banenafspraak zijn.    

Het Breda College heeft vanwege de specialistische zorg een regiofunctie. De leerlingen die onderwijs volgen op onze school komen o.a. uit Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Made, Roosendaal, Gilze en Zundert.    

Kenmerken van de school

  • Regie in eigen hand
  • Voorbereiden op de toekomst
  • Positive Behavior Support
  • Contextrijk onderwijs
  • Brug tussen leren en werken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum (1-2-2022) telde het Breda College 302 leerlingen. Dit is 3 leerlingen minder dan op de teldatum van een jaar geleden (1-10-2021).
Wat opvalt is dat de verhouding jongens - meisjes afwijkt van het landelijk beeld. Op het Breda College zitten meer meisjes (36%) dan op de gemiddelde VSO school (29%).

Na enkele jaren van daling stabiliseert het leerlingaantal zich tot rond de 300 leerlingen

Er komen 259 leerlingen uit het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. (Etten-Leur, Breda, Oosterhout) daarnaast komen er 37 leerlingen uit andere Samenwerkingsverbanden naar onze school.    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?