Graaf Engelbrecht voor mavo/havo/vwo

Ganzerik 3 4822 RK Breda

Schoolfoto van Graaf Engelbrecht voor mavo/havo/vwo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen vinden het goed om te zien dat de tevredenheid over eigentijds onderwijs op de mavo is toegenomen. De cijfers over brede vorming blijven een aandachtspunt. De cijfers voor sfeer en veiligheid zijn iets gedaald. De leerlingen schatten in dat dit met de nasleep van corona te maken heeft. De leerlingen zijn tevreden over het gevoerde anti-pestbeleid om school en de jaarlijkse korte voorstelronde van de vertrouwenspersonen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Graaf Engelbrecht heeft een uitgebreid Schoolveiligheidsbeleidsplan.

In diverse geledingen (schoolleiding, MR, ondersteuningsteam, mentoren) zien we actief toe op de naleving van afspraken rondom fysieke en sociale veiligheid op school. 

Veelgestelde vragen

Terug naar boven