Graaf Engelbrecht voor mavo/havo/vwo

Ganzerik 3 4822 RK Breda

Schoolfoto van Graaf Engelbrecht voor mavo/havo/vwo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze kracht ligt in kleinschaligheid, maatwerk, karaktervorming en samen optrekken.

Onze bakens zijn:

* Plezier in leren

* Regie kunnen en durven nemen

* Een school voor en door leerlingen

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenondersteuning zien we als een taak van iedere medewerker binnen zijn of haar mogelijkheden. De taak is nauw verbonden met de lesgevende taak van onze docenten en staat centraal voor de mentor-coach, die het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is.   

Indien leerlingen extra aandacht of ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling, komt de school hen zo goed mogelijk tegemoet. Bij bijzondere zorgvragen wordt een afweging gemaakt: Kunnen we deze leerling helpen of verwijzen we in overleg met ouder(s)/verzorger(s) naar externe hulp? In ons ondersteuningsplan zetten we uiteen hoe wij onze ondersteuningsstructuur op Graaf Engelbrecht hebben georganiseerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven