Marne college

Schoolstraat 7 8701 DX Bolsward

  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Regelmatig worden de leerlingen bevraagd op de tevredenheid en hun welbevinden. Dit gebeurt m.b.v. de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast kent elke afdeling een leerlingenpanel, dat ca. 8 keer per jaar bij elkaar komt. Ook kent de MR een leerlingengeleding.

Daarnaast is er een leerlingenraad in de school die frequent overlegt met de rector van de school. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De belangrijkste basisvoorwaarde om te kunnen leren is dat een kind zich op school veilig en prettig voelt. Om die reden zijn wij pas echt tevreden als geen enkele leerling zich op school gepest voelt. Het Marne college wordt door leerlingen, ouders en personeelsleden ervaren als een veilige en prettige school met aandacht voor elkaar waar de sfeer goed is. Onze leerlingen geven aan dat er weinig gepest wordt en als dat toch gebeurt, de school dat serieus oppakt.

In de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken wordt de vraag naar de beleving van veiligheid expliciet gesteld aan alle leerlingen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Regelmatig worden de ouders bevraagd op de tevredenheid en hun welbevinden. Dit gebeurt m.b.v. de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast kent elke afdeling een ouderpanel, dat ca. 8 keer per jaar bij elkaar komt. Ook kent de MR een oudergeleding.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven