Marne college

Schoolstraat 7 8701 DX Bolsward

  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college
  • Schoolfoto van Marne college

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Marne college verzorgt op de locatie Schoolstraat 7 het voorbereidend beroepsonderwijs: vmbo- basisberoeps en kaderberoeps (bb/kb). Het gebouw is met ruim 300 leerlingen niet te groot. Je kent elkaar al snel en iedereen wordt gezien. 

De leerlingen oriënteren zich eerst breed. Na het 1e jaar maken zij een eerste keuze en na het 2e jaar maken zij een definitieve keuze.

De aangeboden profielen zijn:

- Techniek Breed
- Zorg & Welzijn
- SDV plus (Sport, Dienstverlening en Veiligheid)

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven