Marne college

Schoolstraat 7 8701 DX Bolsward

 • Schoolfoto van Marne college
 • Schoolfoto van Marne college
 • Schoolfoto van Marne college
 • Schoolfoto van Marne college
 • Schoolfoto van Marne college

Profielkeuze

Toelichting van de school

De onderbouw van alle onderwijssoorten kenmerkt zich door een brede oriëntatie op vervolgmogelijkheden. Alle leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen een keuzeprogramma, de zogenaamde specials, een verdieping op drie deelgebieden:

 1.     sport
 2.    techniek & ontwerpen
 3.     podium & atelier

In de bovenbouw worden de volgende profielen aangeboden:

vmbo bb/kb:

 • PIE
 • BWI
 • M&T
 • Z&W
 • D&P - vanuit de context Sport, Dienstverlening & Veiligheid

vmbo gt:

 • PIE
 • Z&W
 • E&O
 • LO2 (sport en bewegen)

havo en vwo:

 • economie & maatschappij (EM)
 • cultuur & maatschappij (CM)
 • natuur & gezondheid (NG)
 • natuur & techniek (NT)
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan wordt het onderwijskundig beleid van het Marne college voor de komende jaren omschreven. Het schoolplan is een meerjarenplan, als algemene onderlegger voor onderwijskundig beleid, kwaliteitszorg en personeelsbeleid.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel 2018-2023 legt de school voor tenminste vier jaar vast waar die ondersteuning uit bestaat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning extra ondersteuning (als de basisondersteuning niet toereikend is)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven