2College Ruivenmavo

Vlierakkerhof 1 5056 NH Berkel-Enschot

  • Elke leerling heeft elke week een persoonlijk coachgesprek.
  • In het open leercentrum kunnen leerlingen zelfstandig werken of lekker lezen.
  • Leerlingen kunnen Spaans kiezen als eindexamenvak.
  • Samen leren en samen kletsen.
  • Schoolfoto van 2College Ruivenmavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we de volledige onderbouw havo aan. Na het derde leerjaar kunnen leerlingen voor de 2e fase doorstromen naar 2College Cobbenhagenlyceum in een doorlopende leren volgens het gepersonaliseerd leren. Uiteraard is doorstroom naar een andere school ook mogelijk.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In 2021 heeft 2College Ruivenmavo een nieuwe vestigingsplan gemaakt. In dit plan wordt beschreven hoe de school binnen de ambities van 2College (2Meet, 2Learn, 2Grow) het gepersonaliseerd onderwijs vorm geeft. Het schoolplan van 2College beschrijft 18 onderwijskundige thema's die in de beleidsperiode 2021-2025 centraal staan. Deze thema's zijn voor de Ruivenmavo ondergebracht in de 9 kwaliteitsvelden van Kunskapsskolan Nederland. 

2College Ruivenmavo is in december 2022 partnerschool geworden van Kunskapsskolan Nederland en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen die in hiervoor zijn opgesteld. Elk jaar maakt de school een kwaliteitsplan dat als bijlage aan het vestigingsplan wordt toegevoegd.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

2College Ruivenmavo hecht veel waarde aan een goede leerlingbegeleiding. Gedurende het hele onderwijsleerproces wordt aandacht besteed aan de studievaardigheid, de sociaal emotionele ontwikkeling en aan de loopbaanoriëntatie van de leerling.
Bij de begeleiding van de leerling vervult de coach een sleutelrol.  Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven