2College Ruivenmavo

Vlierakkerhof 1 5056 NH Berkel-Enschot

  • Schoolfoto van 2College Ruivenmavo
  • Schoolfoto van 2College Ruivenmavo

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

2College Ruivenmavo streeft naar een slagingspercentage op of boven het landelijk gemiddelde. Wij bieden leerlingen met een KGT-advies de mogelijkheid om een mavo-diploma te halen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

2College Ruivenmavo streeft naar examencijfers die in ieder geval gelijk of hoger zijn aan het landelijk gemiddelde.
De examencijfers zijn jaarlijks onderwerp van gesprek met de secties.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De indicator is gepubliceerd met actuele gegevens en is zichtbaar op www.scholenopdekaart.nl

Terug naar boven