Regionale Scholengemeenschap 't Rijks

Burg Stulemeijerlaan 24 4611 EG Bergen op Zoom

  • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
  • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
  • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
  • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
  • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In 2020 hebben de leerlingen geen centraal schriftelijk examen gedaan en mochten ze tot in juli hun schoolexamens herstellen. Hierdoor hebben leerlingen doelgericht onvoldoendes kunnen wegwerken en kregen ze (online) ondersteuning om dit te doen. Het effect is dat leerlingen meer ruimte en tijd kregen om zich te stof eigen te maken. Ondanks corona. In 2021 en 2022 moesten leerlingen wel centraal examen doen, terwijl er in hybride vorm les werd gegeven (de helft fysiek in de klas; de andere helft online) en er gedurende de examenvoorbereidingen veel lessen niet gegeven konden worden. Terwijl leerlingen vooral worstelden met hun welbevinden en motivatie, werden er prestaties verwacht. De extra herkansing bood enige soelaas, de resultaten daalden evenwel in 2021 en 2022. In 2023 trok het ministerie de teugels verder aan (geen extra herkansingen, geen duimvak). In overleg met het ministerie hebben we ervoor gepleit om de leerlingen die dit nodig hadden een extra jaar te geven. Veel kinderen waren in 2020, 2021 en 2022 kansrijk bevorderd en hebben in bepaalde vakken leerachterstanden terwijl ze geestelijk in de knoei zaten. Het inhalen van leerachterstanden is voor hen niet mogelijk. Zij hebben behoefte aan positieve ervaringen in de vakken die wel goed gaan. Graag hadden wij hen gespreid examen willen laten doen. Omdat dit niet toegestaan is door de inspectie hebben we ze examen laten doen in de wetenschap dat niet alle vakken in één keer gehaald zouden worden. Met de leerlingen is afgesproken dat zij bij het ROC (VAVO) met een jaar extra hun diploma gaan halen. Ondertussen hebben we hard gewerkt aan hun welbevinden en zelfvertrouwen door de prestatiedruk te verminderen. Wij verwachten dat deze keuze op de lange termijn de beste is voor deze leerlingen. Dat onze examencijfers lager zijn dan landelijk nemen wij nu op de koop toe. Wij verwachten dat we in de komende twee examenjaren stapsgewijs op en boven het landelijk gemiddelde uit gaan komen met leerlingen die op een hoger niveau examen doen dan hun oorspronkelijke advies van de basisschool (onderwijspositie, zie punt 4). Tevens verwachten wij dat onze leerlingen in het vervolgonderwijs het beter gaan doen dan landelijk het geval is, omdat hun fundament steviger is. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven