Regionale Scholengemeenschap 't Rijks

Burg Stulemeijerlaan 24 4611 EG Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
 • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
 • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
 • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
 • Schoolfoto van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks

In het kort

Toelichting van de school

RSG 't Rijks biedt algemeen vormend onderwijs (gymnasium, atheneum, havo en vmbo/mavo) op openbare grondslag. Dit is van hoge kwaliteit met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen in een goed geregelde organisatie.

,,'t Rijks" is een ontmoetingsschool die inspeelt op nieuwe onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. We lopen niet voorop, maar integreren nieuwe elementen in de bestaande organisatie. Gedegen werkplanningen en werkverdelingen borgen de sterke organisatie.

Onderwijskundig staat de ontwikkeling van talent voorop. In de eerste plaats gaat het daarbij om kennis & kunde en het te behalen diploma. Daarnaast maken kunst & cultuur, sport & beweging, wetenschapsklas, TTO (tweetalig onderwijs voor vwo en havo), Technasium (voor vwo en havo), Beta Challenge (voor mavo) en internationalisering een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Ook is het mogelijk om topsport (LOOT) of toptalent op het gebied van cultuur (LOOK) te combineren met onderwijs. Dit alles wordt ondersteund door een basispakket aan zorgvoorzieningen, zodat leerlingen succesvol hun schooltype doorlopen in een aangename en veilige sfeer.

Pedagogisch laten we ons leiden door het geven van het goede voorbeeld, het tonen van respect en verdraagzaamheid. Als openbare school zijn we een ontmoetingsschool voor leerlingen, ouders en personeelsleden van diverse gezindten.

Didactisch dagen we de leerlingen uit -- in de volle breedte van mavo tot en met gymnasium -- hun capaciteiten maximaal te benutten. Daartoe prikkelen, motiveren en begeleiden we onze leerlingen.

Kenmerken van de school

 • MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM
 • MET PLEZIER LEREN
 • ZORGZAAM ZIJN
 • DROMEN DENKEN DURVEN DOEN
 • 'n ACCENT OP JOUW TALENT

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
2562

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven