Het Kwadrant, School voor Praktijkonderwijs

Oberonstraat 2 4624 VM Bergen op Zoom

  • Leerlingen onderhouden zelf de tuin van de school.
  • Grote najaarsschoonmaak in de schooltuin.
  • Gezonde pizza's voor de schoolverkoop.
  • Deegbereiding voor de pizza's.
  • Beheer van het schoolmagazijn.

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Kwadrant werkt vanuit een businessplan op één A4. Het uitgangspunt voor dit businessplan is:

Het Kwadrant is een praktijkschool waar alle leerlingen worden voorbereid om zelfredzaam te participeren in de (arbeids)maatschappij door het aanbieden van een betekenisvol aanbod op maat.

In dit businessplan beschrijft Het Kwadrant doelen, strategieën, acties en meetinstrumenten voor een periode van vier jaar.

Daarnaast maakt de school ieder schooljaar een jaarplan. In dit jaarplan beschrijft de school de inhoudelijke en financiële verantwoording van de in dat jaar geplande doelen. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het ondersteuningsplan Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (zie bijlage) wordt de basis gelegd voor het schoolondersteuningprofiel van Het Kwadrant. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld op 15-03-2019. In september 2022 is deze versie herzien. Er wordt gewerkt aan een nieuw schoolondersteuningsprofiel. Dit wordt april 2023 verwacht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven