Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Oberonstraat 2 4624 VM Bergen op Zoom

Schoolfoto van Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De Niveau 1/Entree-opleiding wordt intern aangeboden door docenten van Het Kwadrant. 

Om een branche-certificaat te behalen moet de leerling eerst het schoolcertificaat voor die branche hebben behaald; hetgeen de kans op succes vergroot.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2016-2017 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven