Calvijn Groene Hart

Haarspitwei 11 2992 ZB Barendrecht

  • Schoolfoto van Calvijn Groene Hart
  • Schoolfoto van Calvijn Groene Hart
  • Schoolfoto van Calvijn Groene Hart
  • Schoolfoto van Calvijn Groene Hart
  • Schoolfoto van Calvijn Groene Hart

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zoals te zien in onderstaande grafieken scoren wij op de indicator 'doorstroom binnen de school' beter dan de gestelde inspectienorm.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Zoals te zien in onderstaande grafiek zijn de slagingspercentages van al onze afdelingen (al jaren) hoger dan de slagingspercentages van de vergelijkingsgroepen. Daar zijn wij trots op!
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij zijn trots op ons constante niveau van goede cijfers voor het eindexamen. Wij blijven ons onderwijsinhoudelijk continue verbeteren omdat wij ons motto 'verleg je grenzen' graag uitdragen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Schooltoezicht

Het schooltoezicht wordt verzorgd door de inspectie van het onderwijs. Jaarlijks worden de opbrengsten van de school getoetst; als er geen belangrijke tekortkomingen zijn, vindt geen verder onderzoek plaats. Calvijn Groene Hart geniet voor al haar opleidingen het vertrouwen van de Inspectie.

Collegiale visitatie
Alle scholen van CVO, waaronder CSG Calvijn, zijn betrokken bij het project collegiale visitatie (schoolbezoeken) dat is opgezet samen met de scholen van Lucas Onderwijs (uit Den Haag en omstreken).

De doelstellingen van de collegiale visitatie zijn het realiseren van een sterke vorm van reflectie tussen scholen en het versterken van de systematische kwaliteitszorg in de scholen.

Procedure schoolbezoeken
Bij een collegiale visitatie kiest de school twee onderwerpen en maakt een zelfanalyse van de voorgeschiedenis, de huidige stand van zaken en vaak van toekomstige plannen. De school vult de zelfanalyse aan met allerlei gegevens. Dat zijn documenten zoals inspectierapporten, beleidsplannen, activiteitenplannen, idu-gegevens, enquête-uitslagen en dergelijke. De onderwerpen van de visitatie zijn bepalend voor de keuze van documenten. De visitatiecommissie bestudeert alle documenten en bespreekt onderling welke vragen ze wil stellen aan de school.

De commissie bezoekt vervolgens een dag lang de school en voert gesprekken met de schoolleiding en drie tot vijf panels. Meestal zijn dat panels van docenten, teamleiders of sectieleiders, leerlingen en ouders. Soms is er ook een panel van externen, adviseurs of begeleiders van buitenaf die betrokken zijn bij de school. De school kiest zelf de panels en de panelleden.

De commissie beoordeelt de school niet, maar kijkt hoe de school er op de gekozen onderwerpen voorstaat. Na de visitatie stelt de commissie een rapport samen waarin de school als het ware een spiegel wordt voorgehouden. Het rapport is een weergave van de opvattingen en ervaringen van de panelleden, aangevuld met conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie. Daarmee kan de school zelf aan de slag.

De laatste collegiale visitatie heeft plaatsgevonden in maart 2012.

Terug naar boven