Focus Beroepsacademie Dalton

Dierensteinweg 4 2991 XJ Barendrecht

 • Focus Beroepsacademie heeft een modern en licht gebouw.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel dienstverlening en producten aan.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel Media, vormgeving en ICT aan.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel zorg en welzijn aan.
 • Focus Beroepsacademie biedt het profiel groen aan.

In het kort

Toelichting van de school

Focus Beroepsacademie is een samenwerkingsschool van CSG Calvijn te Rotterdam en het Dalton Lyceum te Barendrecht. De samenwerking tussen beide scholen is in 2007 tot stand gekomen. De school is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. Focus Dalton is een openbare school, de school valt onder het bestuur van OZHW te Barendrecht. Als uitgangspunt voor onze samenwerkingsschool van Christelijk en openbaar onderwijs geldt dat leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers vanuit alle achtergronden en gezindten welkom zijn en zich welkom voelen. FocusBeroepsacademie is een school waar diversiteit in opvattingen aangegrepen wordt om van elkaar te leren. We willen bij Focus Beroepsacademie gepersonaliseerd onderwijs realiseren. Zie ook http://focusberoepsacademie.nl/jij-bent-van-harte-welkom

Dankzij deze samenwerking kunnen de leerlingen in de bovenbouw kiezen voor een breed aanbod aan beroepsgerichte profielen.

De school is een brede vmbo-school voor basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht onderwijs voor leerlingen met of zonder leerweg ondersteuning (lwoo). De school heeft ook een kader-plus klas. Deze leerlingen krijgen de leerstof op kader en mavo niveau aangeboden. Veel van deze leerlingen stromen door naar de mavo.

Visie op leren

‘Op FocusBeroepsacademie heeft iedere leerling zijn eigen leerroute binnen en buiten de school’. 

De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd. In ons onderwijs is er voldoende afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. We stimuleren het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. De school is een veilige school voor leerlingen en medewerkers. We kennen elkaar en elkaars achtergrond, we accepteren elkaars identiteit en persoonlijkheid en stimuleren elkaar om de eigen talenten in te zetten voor ons onderwijs en de organisatie. Medewerkers en leerlingen kennen onze normen en waarden en dragen deze actief uit.

Kenmerken van de school

 • beroepsgericht
 • samenwerking met MBO
 • gepersonaliseerd leren
 • school in bedrijf
 • veilig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Focus Beroepsacademie is een samenwerking tussen twee besturen. Het aantal leerlingen wat hier gepubliceerd is is het totaal aantal leerlingen wat is ingeschreven op het brinnummer van Focus Beroepsacademie Calvijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
376

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven