Focus Beroepsacademie Dalton

Dierensteinweg 4 2991 XJ Barendrecht

  • Focus Beroepsacademie heeft een modern en licht gebouw.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel dienstverlening en producten aan.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel Media, vormgeving en ICT aan.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel zorg en welzijn aan.
  • Focus Beroepsacademie biedt het profiel groen aan.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Focus Beroepsacademie is een samenwerking tussen twee besturen. De profielen die hierbij genoemd zijn, zijn de profielen die vallen onder het brinnummer van Focus Beroepsacademie Calvijn. In totaal bieden wij de volgende profielen:
- Horeca, bakkerij en recreatie. 
- Media, vormgeving en ICT
- Dienstverlening en producten
- Zorg en welzijn
- Groen
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan is samengesteld in samenspraak met het team en de MR. Het schoolplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het schoolprofiel van Focus Beroepsacademie. Dit bestaat uit de antwoorden op vragen die de school heeft ingevuld om haar onderwijs - en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio. 

Met dit schoolprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene nagaan welk onderwijs - en ondersteuningsbeleid Focus Beroepsacademie kan bieden. Voor meer informatie kunt u ook op de website van de school bekijken. Hierop is onder meer de schoolgids met informatie voor ouders te vinden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven