Dalton Lyceum Barendrecht

Zichtwei 1 2992 ZA Barendrecht

 • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
 • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
 • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
 • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
 • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht

In het kort

Toelichting van de school

Het Dalton Lyceum Barendrecht is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium).  De vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en lwoo worden aangeboden op een andere locatie: Focus beroeps Academie.

Als Daltonschool schenken we  veel aandacht aan een goed pedagogisch klimaat. Het verwerven van kennis en vaardigheden staat centraal, tenslotte moet iedere leerling een diploma halen op zijn of haar niveau. Bij de doelstelling dat leerlingen het beste uit zichzelf weten te halen, hoort ook een veilig en prettig schoolklimaat: wij hechten grote waarde aan een respectvolle benadering, aan vertrouwen in elkaar en aan een goede communicatie met leerlingen en ouders.

De sterk gegroeide school behoudt een kleinschalige opzet door een heldere indeling in basisteams: thuishavens voor elke leerling. Naast de bekende vakken biedt de school ook keuzemogelijkheden als Versterkt Talenonderwijs Engels en kunstklassen.

Onze school heeft een Technasium afdeling; een aparte opleiding met het kernvak Onderzoeken en Ontwerpen, waar denken en doen centraal staan. Technasium kan gevolgd worden door leerlingen met een havo of vwo niveau. De combinatie gymnasium en technasium is ook mogelijk.

Ons schoolplan is in te zien via een link op onze website of via de volgende url: www.dlbinfozine.nl.

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Dalton
 • Dynamisch
 • Lerend
 • Betrokken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1804

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven