Dalton Lyceum Barendrecht

Zichtwei 1 2992 ZA Barendrecht

  • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
  • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
  • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
  • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht
  • Schoolfoto van Dalton Lyceum Barendrecht

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Uit de feedback van ouders halen we dat zij het fijn vinden dat ze makkelijk contact krijgen met de school en dat er een open communicatie is. Maar ouders geven ons ook terug dat ze, als het even wat minder gaat met hun kind, meer van school verwachten. We hebben dit opgepakt door differentiatie in de leerstof en de begeleiding van leerlingen tot speerpunt te maken van ons schoolbeleid voor de komende jaren.

Samen met de daltonvereniging Nederland wordt gekeken naar de mogelijkheden om de daltonvaardigheden (samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en zelfstandigheid) nog meer in het curriculum te verankeren. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven