Het Baarnsch Lyceum

Torenlaan 83 3742 CS Baarn

  • sportieve krachtmeting tussen de vier oudste lycea van Nederland
  • Het Baarnsch Lyceum onderhoudt contacten en uitwisselingen met 9 scholen in Europa
  • Het Baarnsch Lyceum biedt een grote keuze uit culturele activiteiten.
examenvakken muziek en kunst beeldende vorming
  • Schoolfoto van Het Baarnsch Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Baarnsch Lyceum scoort in de onderbouw ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie. Veel leerlingen (10-15%; landelijk 5-8%) stromen na havo 5 door naar vwo 5. Daardoor haalt een relatief grote grote havisten alsnog een vwo-diploma.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Baarnsch Lyceum scoort in onder- en bovenbouw ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie: er blijven weinig leerlingen zitten; er stromen relatief weinig leerlingen af.

In het bijzonder havo scoort in de bovenbouw extreem goed. In havo 4 blijft 5 à 10% zitten of stroomt af versus landelijk 15 à 20%, terwijl veel leerlingen aansluitend wel het havo-diploma behalen.

Het Baarnsch Lyceum promoot de doorstroom van havo 5 naar vwo 5, waarvan relatief veel leerlingen met succes gebruik maken.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn goed. Ambitie is boven het landelijk gemiddelde uit te komen c.q. te blijven.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Relatief veel leerlingen op Het Baarnsch Lyceum stromen na hun havo door naar ons VWO (10-15% vs. 5% landelijk).

De aansluiting van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs is een belangrijk speerpunt van de school.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven