Het Baarnsch Lyceum

Torenlaan 83 3742 CS Baarn

  • sportieve krachtmeting tussen de vier oudste lycea van Nederland
  • Het Baarnsch Lyceum onderhoudt contacten en uitwisselingen met 9 scholen in Europa
  • Het Baarnsch Lyceum biedt een grote keuze uit culturele activiteiten.
examenvakken muziek en kunst beeldende vorming
  • Schoolfoto van Het Baarnsch Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Baarnsch Lyceum scoort in de onderbouw ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie. Veel leerlingen (10-15%; landelijk 5-8%) stromen na havo 5 door naar vwo 5. Daardoor haalt een relatief grote groep havisten alsnog een vwo-diploma.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Baarnsch Lyceum scoort in onder- en bovenbouw ruimschoots boven de norm van de onderwijsinspectie: er blijven weinig leerlingen zitten; er stromen relatief weinig leerlingen af.

In het bijzonder havo scoort in de bovenbouw extreem goed. In havo 4 blijft 5 à 10% zitten of stroomt af versus landelijk 15 à 20%, terwijl veel leerlingen aansluitend wel het havo-diploma behalen.

Het Baarnsch Lyceum promoot de doorstroom van havo 5 naar vwo 5, waarvan relatief veel leerlingen met succes gebruik maken.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn goed. Ambitie is boven het landelijk gemiddelde uit te komen c.q. te blijven.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven