Het Baarnsch Lyceum

Torenlaan 83 3742 CS Baarn

  • sportieve krachtmeting tussen de vier oudste lycea van Nederland
  • Het Baarnsch Lyceum onderhoudt contacten en uitwisselingen met 9 scholen in Europa
  • Het Baarnsch Lyceum biedt een grote keuze uit culturele activiteiten.
examenvakken muziek en kunst beeldende vorming
  • Schoolfoto van Het Baarnsch Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hier treft u het strategisch beleidsplan voor de periode 2022-2026 aan, hierin staan de hoofdlijnen van het beleid van Het Baarnsch Lyceum.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Baarnsch Lyceum is goed voorbereid op Passend Onderwijs en heeft een uitstekende ondersteuningsstructuur.

Het Baarnsch Lyceum beschikt over een zorgcoördinator, een Intern Begeleider, een RT-er en een schoolpsycholoog.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven