Praktijkschool Leerpark Arnhem

IJssellaan 89 6826 DM Arnhem

Schoolfoto van Praktijkschool Leerpark Arnhem

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen geven aan dat zij zich gezien en gehoord voelen in de school. De docenten hebben veel aandacht voor de leerlingen en gaan het gesprek aan met de leerlingen. Zij voelen zich veilig op school. De enquêtes laten zien dat de leerlingen op alle onderdelen de school een dikke voldoende geven.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,9

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school werkt met de VIOS-aanpak (Veiligheid In en Om School) wat betekent dat de school een nauwe samenwerking heeft met partners uit de wijk, zoals wijkpolitie, straatcoaches, jongerenwerk, en met de gemeente (wijkteams). De gemeente heeft de mogelijkheid geboden om jongerenwerk en wijkteam vertegenwoordiging standaard op school te plaatsen. Bovendien is er een coördinator School en Straatveiligheid door de gemeente op school geplaatst die samen met school en de andere instanties de driehoek School – Straat – Thuis bij elkaar brengt en daarmee de veiligheid vergroot voor de leerlingen.  

De school heeft een korte en duidelijke lijst van schoolregels waar iedereen zich aan moet houden. Als regels worden overtreden, wordt de escalatieladder ingezet om te bepalen wie er wat moet doen en wat de te geven sanctie moet zijn. De regels omtrent telefoongebruik zijn helder: de telefoon wordt niet toegestaan in de les en wordt bij binnenkomst in het lokaal in de telefoonzak gedaan.  

De school hecht veel waarde aan een goede relatie met leerlingen en ouders en docenten investeren hierin door geregeld contact te zoeken met ouders om de onderlinge samenwerking te stimuleren, ten gunste van de leerling. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ook de ouders geven aan, dat zij heel tevreden zijn over de school. Zij geven aan veel betrokken te zijn en te worden bij de ontwikkeling van hun kind. Ook de voortgang wordt drie keer per jaar besproken. Tussentijds worden gesprekken gevoerd als dat nodig is. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. 
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
6,7

Terug naar boven