Praktijkschool Leerpark Arnhem

IJssellaan 89 6826 DM Arnhem

Schoolfoto van Praktijkschool Leerpark Arnhem

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 van het Arentheem College beschrijven we de doelen die we onszelf stellen voor de komende periode en geven we aan hoe we deze willen bereiken.  Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen onze school en met onze omgeving over dit beleid. Kaderstellend voor ons schoolplan zijn het Strategisch Perspectief van de Stichting COG, waar het Arentheem College deel van uit maakt, en het Sectorakkoord VO, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-Raad afspraken hebben gemaakt voor de sector.

De Praktijkschool Arentheem hanteert het Schoolplan 2020-2024 als kader voor de eigen ontwikkeling. Deze kaders worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan, waarin we onze eigen accenten leggen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Praktijkschool van het Leerpark Presikhaaf is leerlingenzorg goed geregeld. Hoe wij hier vorm aan geven, is te lezen in ons zorgplan. In het ondersteuningsprofiel staat beschreven wat het Leerpark naast de basisondersteuning aan extra begeleiding biedt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven