Leerpark Arnhem

IJssellaan 89 6826 DM Arnhem

Schoolfoto van Leerpark Arnhem

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Leerpark Presikhaaf kunnen leerlingen kiezen voor zeven profielen: BWI (bouw wonen en interieur), M&T (Mobiliteit en Transport), PIE (Produceren, Installeren en Energie) MVI (Media, Vormgeving en ICT), HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie), E&O (Economie en Ondernemen) en Z&W (Zorg en Welzijn). Er zijn geen trends waarneembaar in de keuzes die leerlingen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Voor de technische opleidingen is er veel werkgelegenheid.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 van het Arentheem College beschrijven we de doelen die we onszelf stellen voor de komende periode en geven we aan hoe we deze willen bereiken.  Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen onze school en met onze omgeving over dit beleid. Kaderstellend voor ons schoolplan zijn het Strategisch Perspectief van de Stichting COG, waar het Arentheem College deel van uit maakt, en het Sectorakkoord VO, waarin de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-Raad afspraken hebben gemaakt voor de sector.

Het Leerpark Presikhaaf hanteert het Schoolplan 2020-2024 als kader voor de eigen ontwikkeling. Deze kaders worden uitgewerkt in een jaarlijks actieplan, waarin we onze eigen accenten leggen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Leerpark Presikhaaf is leerlingenzorg goed geregeld. Omdat wij een pluslocatie zijn is er veel expertise in de school om extra zorg te bieden. Docenten worden regelmatig geschoold in de extra zorg die leerlingen nodig hebben. In het ondersteuningsprofiel staat beschreven wat het Leerpark naast de basisondersteuning aan extra begeleiding biedt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven