Leerpark Arnhem

IJssellaan 89 6826 DM Arnhem

Schoolfoto van Leerpark Arnhem

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 zien we dat een hoog percentage leerlingen in vmbo-basis is geplaatst op of boven hun basisschooladvies. Dat komt doordat er binnen onze school relatief veel leerlingen goede resultaten halen binnen onze praktijkschool en zij opstromen gedurende hun schoolloopbaan van praktijkschool naar vmbo-basis. En ook leerlingen met een basis- of kaderadvies kunnen doorstromen naar een hoger niveau

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw is verder gestegen en is goed. Zitten blijven is alleen aan de orde als het in het belang van de leerling is. 

In de bovenbouw van vmbo-basis en -kader volgen veruit de meeste leerlingen de vakmanschapsroute. Dat is een doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo. Deze leerlingen worden niet in de onderstaande grafieken meegeteld. Het aantal 'reguliere' vmbo-leerlingen in de bovenbouw van vmbo-basis en -kader is heel laag. Deze blijven ook niet zitten.  

Op basis van onze eigen analyses van de doorstromers in de bovenbouw (inclusief leerlingen in de vakmanschapsroute) zijn we tevreden over de doorstroom in de bovenbouw van onze opleidingen. Wij zetten dan ook structureel in op examentraining, op (verdere) verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en verbetering van de toetsen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage bij de basisberoepsgerichte leerweg is 100% en is de laatste drie jaar constant. Bij kader is het slagingspercentage ook 100%. Het slagingspercentage komt nu boven het landelijk gemiddelde uit. Ingezette acties lijken effect te hebben. Zo worden er extra lessen ingezet bij de algemeen vormende vakken (zoals Nederlands en wiskunde). Ook krijgen alle leerlingen examentraining door hiervoor opgeleide docenten. We werken opbrengstgericht in alle lagen van de school. Verder denken wij de motivatie van de leerlingen te kunnen verhogen door (buitenschoolse) activiteiten, zoals het talentenprogramma Do it!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde cijfer CE ligt voor de meeste vakken op het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor het verschil tussen CE en SE. Met docenten en leerlingen werken wij aan het steeds verder verbeteren van de resultaten. Daardoor zien we de afgelopen jaren een verbetering van de kwaliteit van de lessen en van de toetsen, er worden extra lessen gegeven en de overgang van onderbouw naar bovenbouw is verbeterd. Daarnaast wordt er examentraining gegeven door hiervoor opgeleide docenten.
 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 en 2016 heeft de inspectie geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs binnen alle afdelingen van het Leerpark voldoende is.

Terug naar boven