Eemsdelta, George Martens School, praktijkonderwijs, Appingedam

Opwierderweg 65c 9902 RB Appingedam

Schoolfoto van Eemsdelta, George Martens School, praktijkonderwijs, Appingedam

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsprofiel voor ouders is gebaseerd op de vier volgende basisvragen:

1.       Wie zijn we en welkonderwijsaanbod is er op onze school?

2.       Wat bieden we binnen en aanvullend op de basisondersteuning?

3.       Wat zijn de grenzen aan onze ondersteuning?

4.       Wat zijn onze ambities m.b.t. het ondersteuningsaanbod?

Een beschrijving van de basisondersteuning hoeft niet in het ondersteuningsprofiel, omdat dit al op het niveau van het samenwerkingsverband is vastgelegd en beschreven is in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (SWV 20.02 Groningen De Ommelanden).

Voor meer informatie over Passend Onderwijs, zie: www.passendonderwijsgroningen.nl

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven