Campus VO Eemsdelta voor praktijkonderwijs, George Martens

Pastorielaan 4 9901 KC Appingedam

Schoolfoto van Campus VO Eemsdelta voor praktijkonderwijs, George Martens

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen onder alle leerlingen van het George Martens in maart van 2023 volgens de geldende richtlijnen. De school voldoet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.

In september van 2022 zijn alle leerlingen van het George Martens verhuisd naar de Campus VO Eemsdelta. Gedurende het jaar zijn er nog resterende bouwactiviteiten geweest en de aankleding van het gebouw is voortgezet. In de komende jaren zullen de leerlingen van het George Martens de school verder eigen maken. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholen zijn een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. De scholen willen dat de school een veilige omgeving is waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen, waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Toch verloopt het interactieproces (soms letterlijk) niet altijd zonder slag of stoot. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is afgenomen onder de ouders van alle leerlingen van het George Martens volgens de geldende richtlijnen in april 2023. De lage respons op dit onderzoek maakt dat het niet mogelijk is voor het George Martens om representatieve conclusies te trekken. Omdat het George Martens veel belang hecht aan de input van ouder, is besloten de oudertevredenheidsonderzoeken in maart 2024 opnieuw uit te zetten.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven