Campus VO Eemsdelta voor praktijkonderwijs, George Martens

Pastorielaan 4 9901 KC Appingedam

Schoolfoto van Campus VO Eemsdelta voor praktijkonderwijs, George Martens

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons ondersteuningsaanbod onderscheiden wij basisondersteuning en aanvullende ondersteuning. 

Basisondersteuning in de les
Geheel preventief en licht curatief handelen dat beschikbaar is voor alle leerlingen, bijvoorbeeld ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Hiermee worden zowel de onderwijskundige als de leergebied overstijgende doelen bereikt.

Aanvullende ondersteuning
Als de basisondersteuning en ondersteuningsstructuur van de school onvoldoende toereikend zijn om het verwachte uitstroomperspectief van een leerling te realiseren kan de leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning. Deze ondersteuning is altijd aanvullend op de basisondersteuning. De aanvullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld faalangstbegeleiding of vakondersteuning. Wanneer aanvullende ondersteuning op groepsniveau ontoereikend is, kunnen leerlingen in aanmerking komen voor individuele begeleiding, zoals gesprekken met een intern begeleider of orthopedagoog.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven