Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn

Anklaarseweg 71 7316 MB Apeldoorn

  • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn
  • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Zowel de onderbouw van het VMBO als die van de havo scoren onder het landelijk gemiddelde, m.n. voor het onderwerp “brede vorming”. Om duidelijk te krijgen waar dit aan ligt en wat wij er aan kunnen doen, zijn er gesprekken met leerling- en ouderpanels.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
8,1
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zowel de onderbouw van het VMBO als die van de havo scoren onder het landelijk gemiddelde, m.n. voor het onderwerp “brede vorming”. Om duidelijk te krijgen waar dit aan ligt en wat wij er aan kunnen doen, zijn er gesprekken met leerling- en ouderpanels.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven