Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn

Anklaarseweg 71 7316 MB Apeldoorn

 • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn
 • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn

In het kort

Toelichting van de school

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is de leerlingen te vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.
 
We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven en de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis en vaardigheden als in de toerusting en vorming en in de omgang met elkaar.
Ons doel is de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, die in afhankelijkheid van Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest verantwoordelijkheid nemen.
 
We willen gedegen onderwijs geven. De onderwijsontwikkeling vindt plaats via onze cirkel van de zes V’s:
visie, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid, verantwoording en verbinding.
 
Meer informatie over onze school vindt u op onze site: www.jfsg.nl

Kenmerken van de school

 • Reformatorisch
 • Zorg op maat én veiligheid
 • Nieuwe vmbo: gemaakt voor jou!
 • VWO: TTO + IB
 • Havo: 20-80-learning

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1373

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?