Mheenpark

Zilverschoon 43 7322 GG Apeldoorn

  • Op het Veluws College Mheenpark brengen alle leerlingen minimaal een keer een bezoek aan het buitenland.
  • Vanaf de brugklas werken leerlingen met de laptop. In de lessen maken we gebruik van online middelen om hen zo ICT-vaardig te maken.
  • Kleine afstand tussen beide gebouwen.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze brugklasleerlingen worden allemaal ingeschreven op een ander brinnummer van locatie Duizendschoon (vandaar ook dat het aantal leerlingen op deze site veel lager is dan het werkelijke aantal). Na de brugklas worden de leerlingen ingeschreven op het brinnummer van de locatie Zilverschoon. Bij sommige inspectiecriteria worden instroom leerlingen buiten de berekeningen gelaten, helaas worden al onze brugklasleerlingen gezien als instroomleerlingen.

In de onderbouw scoren we boven de inspectienorm.

In de bovenbouw is het aantal leerlingen dat onderwijs volgt boven het advies van de basisschool hoog (dit is ook de invloed van kansrijk bevorderen vanuit de Corona tijd). De doorstroom van klas 3 naar klas 4 (op hetzelfde niveau) is echter lager dan wenselijk.

De situatie is zich nu langzamerhand aan het herstellen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De oordelen van de inspectie zijn voor vmbo GT, havo en vwo voldoende.

Mheenpark heeft 2 locaties, daardoor 2 brinnummers. Leerlingen van de Duizendschoon (02RA05) gaan in klas 2 naar de Zilverschoon (02RA02).

Hierdoor worden leerlingen instromers op de locatie Zilverschoon, met instromers wordt er anders gerekend. Bijvoorbeeld de onderwijspositie in leerjaar 3 is gebaseerd op een beperkt aantal leerlingen omdat het grootste deel van de leerlingen gezien worden als zogenaamde instroom leerlingen. Onze eigen berekeningen komen bij een 3 jaars gemiddelde uit op ruim 30%. Dus 3 op de 10 leerlingen volgen een opleiding in leerjaar 3 boven hun advies van de basisschool. Dit heeft ook te maken met kansrijke bevorderingen in verband met Corona.

De onderbouw resultaten op deze pagina moeten samengevoegd worden met de resultaten van Mheenpark met brinnummer 02RA05. Ook hier zijn de resultaten ruim boven de norm

Terug naar boven