Mheenpark

Zilverschoon 43 7322 GG Apeldoorn

  • Op het Veluws College Mheenpark brengen alle leerlingen minimaal een keer een bezoek aan het buitenland.
  • Vanaf de brugklas werken leerlingen met de laptop. In de lessen maken we gebruik van online middelen om hen zo ICT-vaardig te maken.
  • Kleine afstand tussen beide gebouwen.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Veluws College Mheenpark biedt in de bovenbouw alleen de Mavo aan (Theoretische Leerweg van het VMBO).

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het college van bestuur heeft voor de Veluwse Onderwijsgroep  Strategisch perspectief Veluwse Onderwijsgroep 2019-2023.pdf  'Waarde geef je door' opgesteld. 


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het school ondersteuningsprofiel is ook de basisondersteuning beschreven. Voor alle reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband SWV-2505 is de basisondersteuning gelijk. Eens in de 3 jaar wordt dit in overleg met alle scholen bijgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven