Montessori Lyceum Oostpoort

Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquête betreffende het schooljaar 2022-2023 is afgenomen naar aanleiding van de vragenlijst van Vensters voor Verantwoording. De leerlingen uit de klassen 1 tot en met 5 zijn naar hun mening over onze school gevraagd. 

De ISK-leerlingen zijn op een andere manier bevraagd en deze resultaten worden rond 1 juli gepubliceerd.

Op alle onderdelen scoort de school gemiddeld ruim voldoende tot goed: tevredenheid 6,6; sfeer 6.6; veiligheid 8.8 en leerlingen 6,9. Als er gekeken wordt over een periode van 3 schooljaren is er een daling waar te nemen en deze daling wordt ook op landelijk niveau gezien. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aspecten die de veiligheid/orde bevorderen:

De school heeft een veiligheidscoördinator, een anti-pestcoördinator, twee vertrouwenspersonen, een mediacoach en twee zorgcoördinatoren.

Er is één in- en uitgang voor de gehele school alwaar permanent toezicht is. Leerlingen tonen op verzoek hun schoolpas bij binnenkomst. Rondom de school is permanent cameratoezicht. Docenten surveilleren tijdens de pauzes in en rondom het schoolgebouw.

Leerlingen dienen zich te houden aan het Huisreglement en het Pest-protocol, die op het intranet te vinden zijn. Zij worden indien nodig aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders geven een gemiddelde score van 7,6 voor de school, dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Op grond van de resultaten kan gesteld worden dat de ouders de leerlingen zich veilig voelen op de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven