Montessori Lyceum Oostpoort

Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquete is afgenomen naar aanleiding van de vragenlijst van Vensters voor Verantwoording. De leerlingen uit de klassen 1 tot en met 4 zijn naar hun mening over onze school gevraagd.
De ISK-leerlingen zijn op een andere manier bevraagd. Zie hiervoor de bijlage van de enquête die in juni 2019 onder hen werd afgenomen

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aspecten die de veiligheid/orde bevorderen:

De school heeft een veiligheidscoördinator, een anti-pestcoördinator, twee vertrouwenspersonen, een mediacoach en twee zorgcoördinatoren.

Er is één in- en uitgang voor de gehele school alwaar permanent toezicht is. Leerlingen tonen op verzoek hun schoolpas bij binnenkomst. Rondom de school is permanent cameratoezicht. Docenten surveilleren tijdens de pauzes in en rondom het schoolgebouw.

Leerlingen dienen zich te houden aan het Huisreglement en het Pest-protocol, die op het intranet te vinden zijn. Zij worden indien nodig aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven