Montessori Lyceum Oostpoort

Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Oostpoort

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgend schooljaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw en daarnaast het overzicht percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw  doorloopt. Als er gekeken wordt naar het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt is er een mooie stijging te zien in schooljaar 2020-2021 ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijgende lijn wordt ook gezien in schooljaar 2021-2022: 92,4%.

Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De bovenbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg liet een stijging zijn in 2020-2021 en daarna een daling dat gelijk is aan de cijfers in 2019-2020.

De bovenbouw doorstroom vmbo kaderberoepsgerichte leerweg liet een daling zien in 2020-2021 en vervolgens weer een stijging in 2021-2022 naar 84,4%.

De bovenbouw vmbo theoretische leerweg liet in 2021-2022 een daling zien (86,8%)  ten opzichte van schooljaar 2019-2020 (93,1%)

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De slagingspercentages liggen voor alle schoolsoorten boven het landelijk gemiddelde, met uitzondering van vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. Deze ligt met 95,6% net onder het landelijk gemiddelde. In schooljaar 2021-2022 waren er, net als in 2020-2021, extra maatregelen van toepassing in verband met de coronapandemie. De resultaten laten zien dat leerlingen over het algemeen goed voorbereid waren op het examen, een mooi resultaat waar de school trots op is.

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?

De vmbo kadergerichte leerweg laat een lichte daling zien de afgelopen schooljaren naar 95,6% Het aantal geslaagde leerlingenop vmbo basisberoepsgericht en vmbo theoretische leerweg ligt al 2 jaar op 100%! 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De meeste externe rapportages zijn verwerkt in het schoolplan. De Vereniging van Montessori Onderwijs (VMO) bekijkt regelmatig de mate waarin onze school voldoet aan de Montessori eisen.

De vmbo-b bovenbouw is na herberekening door de Onderwijsinspectie als voldoende beoordeeld.


Terug naar boven