Montessori Lyceum Amsterdam - Van Ostadestraat

Van Ostadestraat 103 1072 ST Amsterdam

  • Docenten © Martijn van de Griendt
  • Lichtheid © Martijn van de Griendt
  • Modeshow schoolfeest © Martijn van de Griendt
  • Cultuurprofielschool © Martijn van de Griendt

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De data die je hier ziet is uit schooljaar 22-23, dat jaar zaten op de verschillende locaties deze afdelingen: 

- Van Ostadestraat: onderbouw havo-vwo

- Hoofdlocatie: bovenbouw havo/vwo en de hele gymnasium afdeling (jaar 1 tm 6)

- C. Van Eesterenlaan: MLA#2 (leerjaar1) en de mavo afdeling

Door de verspreiding van leerlingen over verschillende locaties in de stad, geven de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken geen algeheel beeld. De 3-jaars grafieken tonen gemengde data van de verschillende klassen die in de afgelopen jaren op de locaties hebben gezeten. Hierdoor is een echte trend niet op te maken. 

Huidig schooljaar is de verdeling van de afdelingen over de locaties als volgt: 

- Van Ostadestraat: onderbouw havo-vwo en gymnasium 

- Hoofdlocatie: bovenbouw havo/vwo en de hele mavo afdeling

- C. Van Eesterenlaan: MLA#2 (leerjaar 1 en 2)

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het MLA heeft een schoolveiligheidsplan.

De leerlingen worden jaarlijks bevraagd naar hun beleving van veiligheid tegelijkertijd met de tevredenheidsonderzoeken. Hun reacties maken duidelijk dat zij het MLA ervaren als een zeer veilige school met een fijne sfeer. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De data die je hier ziet is uit schooljaar 22-23, dat jaar zaten op de verschillende locaties deze afdelingen: 

- Van Ostadestraat: onderbouw havo-vwo

- Hoofdlocatie: bovenbouw havo/vwo en de hele gymnasium afdeling (jaar 1 tm 6)

- C. Van Eesterenlaan: MLA#2 (leerjaar1) en de mavo afdeling

Door de verspreiding van leerlingen over verschillende locaties in de stad, geven de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken geen algeheel beeld. De 3-jaars grafieken tonen gemengde data van de verschillende klassen die in de afgelopen jaren op de locaties hebben gezeten. Hierdoor is een echte trend niet op te maken. 

Huidig schooljaar is de verdeling van de afdelingen over de locaties als volgt: 

- Van Ostadestraat: onderbouw havo-vwo en gymnasium 

- Hoofdlocatie: bovenbouw havo/vwo en de hele mavo afdeling

- C. Van Eesterenlaan: MLA#2 (leerjaar 1 en 2)

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven