Over-Y College

Floraweg 170 1032 ZG Amsterdam

Schoolfoto van Over-Y College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Over-Y College heeft een basisarrangement van Inspectie, omdat er geen reden is tot zorg. Op alle indicatoren scoort het Over-Y College op of boven de norm en de conclusie van Inspectie is dan ook: voldoende.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Over-Y College heeft een basisarrangement van Inspectie, omdat er geen reden is tot zorg. Op alle indicatoren scoort het Over-Y College op of boven de norm en de conclusie van Inspectie is dan ook: voldoende.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het doorstroompercentage van vmbo-tl leerjaar 4 naar havo 4 ligt jaarlijks tussen de 6 en 12 %. Het percentage van de leerlingen met een tl- of een gecombineerd tl-/havoadvies dat na de brugklas doorstroomt naar de havo ligt veel hoger. Van de totale populatie stroomt ca. 25% door naar de havo. Daarnaast stroomt ruim 60% van de leerlingen met een gecombineerd advies (tl/havo) door naar de tweede klas van de havo.

Van de leerlingen die naar het mbo gaan na vertrek van het Over-Y College, gaat ca. 80% naar mbo niveau 4 en ca. 15% naar mbo niveau 3.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven