Over-Y College

Floraweg 170 1032 ZG Amsterdam

Schoolfoto van Over-Y College

In het kort

Toelichting van de school

Het Over-Y College in Amsterdam-Noord is een fijne, bruisende school voor de onderwijsniveaus vmbo-TL en havo (onderbouw). Wij, medewerkers, zijn trots op de school.

Het Over-Y College wil leerlingen voorbereiden op een zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal bestaan. Wij brengen de leerlingen kennis en vaardigheden bij, die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, maar die ook de grenzen daarvan wil verleggen. Het Over-Y College is in toenemende mate bezig met ‘ondernemend leren’, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces. Dit komt nadrukkelijk aan de orde bij de Prof-klas, Technologie en Toepassing, de sportklas en tijdens projectweken en excursies.

Voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben om hun schoolcarrière met een diploma te kunnen afronden, hebben we professionals in huis die individueel of in groepsverband deze steun aanbieden. Keuzes maken voor nu en voor de toekomst is een doorlopende thema in de school. In de lessen, tijdens het mentoraat en tijdens projecten leggen we verbindingen met de omgeving en wordt aandacht besteed aan de leerling als aspirant-burger.

De manier waarop we in school met elkaar omgaan, de veiligheid en de structuur die wij bieden, zijn hier belangrijke uitingen van. Meer informatie over de school kunt u lezen in onze Schoolgids.

Kenmerken van de school

  • Prof klas
  • Sportklassen
  • Technologie & Toepassing
  • Geo Future School
  • Elke periode een projectweek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een aantal jaren wat meer leerlingen te hebben gehuisvest dan voor het gebouw wenselijk was, is er nu een goed gevulde school.

Per leerjaar hebben we vijf à zes klassen. In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) zijn er vmbo-tl en havoklassen. Leerjaar 4 is onze vmbo-tl examenklas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
438

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven