St. Nicolaaslyceum

Beethovenplein 2 1077 WM Amsterdam

  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomgegevens in onder- en bovenbouw zijn positief. Toch blijft de determinatie onze aandacht houden om te komen tot een goede afronding van de schoolloopbaan met een waardevol diploma. Onze leerlingen moeten na de brugklas in principe op de juiste leerroute zijn geplaatst.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Over de slaagpercentages van de havo zijn wij tevreden. We hebben een analyse gemaakt en zijn hard aan het werk om dit schooljaar tot een vergelijkbaar examenresultaat van het vwo te komen. Het Nicolaas is en blijft wel een school die zijn leerlingen kansen wil bieden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Doorstroom naar en succes in het vervolgonderwijs is belangrijk. Wij volgen onze leerlingen en met de decaan en de mentoren proberen wij met ons LOB (LoopbaanOriëntatie- en Begeleiding) programma de leerlingen een zo goed mogelijke keus te laten maken. Dit LOB-programma wordt regelmatig aangepast aan de actuele situatie. Met een goede determinatie en met een goede voorlichting over vervolgopleidingen door de decaan tracht de school de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in het maken van deze belangrijke keuze van een goed passende opleiding op het juiste niveau. Het valt op dat onze havoleerlingen meer dan gemiddeld kiezen voor het vwo als vervolgopleiding. Ook kiezen onze leerlingen meer dan gemiddeld er voor om na hun examen een jaartje de wereld te verkennen.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement en voldoet aan alle normen van de inspectie. 

Terug naar boven