St. Nicolaaslyceum

Beethovenplein 2 1077 WM Amsterdam

  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum
  • Schoolfoto van St. Nicolaaslyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een profiel of vakkenpakket kiezen voor een vervolgopleiding of een uiteindelijk beroep is lastig, maar buitengewoon belangrijk. De decaan is de aangewezen persoon om de leerlingen bij deze keuzes te ondersteunen. Het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB) op het St. Nicolaaslyceum start in de derde klas en richt zich dan op de profielkeuzebegeleiding. In de bovenbouw (4H, 5H, 4V, 5V en 6V) is LOB gericht op de oriëntatie op vervolgonderwijs en beroep. Leerlingen bezoeken meerdere open dagen, beroepen- en opleidingsmarkten en ze volgen masterclasses, om zo een helder beeld te krijgen van hun toekomstmogelijkheden. Ook tijdens ouderavonden en voorlichtingsavonden krijgt het keuzeproces aandacht. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuningsgids laat zien hoe de leerlingbegeleiding is ingericht, welke faciliteiten en activiteiten de school biedt en wie de mensen zijn die zich met de begeleiding bezighouden. Zie voor meer publicaties www.nicolaas.nl/publicaties.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven