PrO De Baander, praktijkonderwijs

Zangvogelweg 152 3815 DR Amersfoort

  • Het bewerken van metaal met handgereedschap en machines.
  • Het bewerken van hout met handgereedschap en machines.
  • Het ontwikkelen van werknemers- en technische vaardigheden in de tweewielertechniek.
  • Leren koken voor thuis.
  • Je leert de basisvaardigheden van groenonderhoud van plantsoenen & terreinen. Bijvoorbeeld wieden, schoffelen, uitharken, omleggen, maaien,

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij een enqûete af om de tevredenheid van de leerlingen te toetsen. Dit doen wij met de leerlingen van klas 1, 3 en de Entreegroep. Naar aanleiding van de resultaten wordt er een plan opgesteld om te kunnen blijven voldoen aan de wensen en tevredenheid van de leerlingen.
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,6
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Baander vinden we het belangrijk dat de leerling met plezier naar school komt en zich veilig voelt. De mentor is het eerste aanspreekpunt er om te begeleiden bij het leerproces. Ook is het mogelijk om als leerling en/of ouder te hulp in te schakelen van de zorgcoördinator en de orthopedagoog.

Wij vinden persoonlijk contact tussen mentor en leerling/ouder erg belangrijk. Ons beleid is dan ook dat de mentor meerdere jaren de leerling begeleidt.

De komende periode gaan wij samen met het team, ouders en leerlingen onderzoeken wat de speerpunten worden voor de komende vier jaar. De domeinen Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap zijn uitgangspunten voor de invulling en ambities van het onderwijs op De Baander.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders worden elk jaar gevraagd een tevredenheidsenqûete in te vullen. Naar aanleiding van de resultaten van deze enqûete stellen wij een plan op, om te kunnen blijven voldoen aan de tevredenheid van de ouders.

Hieronder vindt u de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek van mei 2018.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven