Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College
  • Schoolfoto van Corderius College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek, dat jaarlijks wordt uitgezet onder leerlingen en ouders, is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Dit meetinstrument geeft inzicht in hoe onze school wordt ervaren. De score voor algemene tevredenheid ligt ook dit jaar boven het landelijk gemiddelde. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat het Corderius College een veilig en prettig leef- en leerklimaat kent. De aandacht voor positieve groepsvorming en het positief pedagogische klimaat van de school (PBS-programma) dragen daaraan in hoge mate bij. Ook ons ondersteuningsteam, bestaande uit een schoolpsycholoog en orthopedagogen, speelt hierin een belangrijke rol.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school communiceert. Zij geven een hoge score aan de wijze waarop zij op de hoogte worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen. Ook waarderen de ouders de manier waarop zij geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind(eren) en het gemak waarmee zij contact krijgen met de school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven