Corderius College

De Ganskuijl 105 3817 EZ Amersfoort

 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College
 • Schoolfoto van Corderius College

In het kort

Toelichting van de school

Het Corderius College is een school waar de wisselwerking tussen docent, leerling en ouder zeer belangrijk wordt gevonden. Alleen in goede harmonie tussen ‘thuis’ en ‘school’ kan een leerling tot bloei komen. En daarbij geldt dat elke individuele leerling zich gekend mag weten, want ’de’ leerling bestaat niet. 

Het Corderius College heeft een duidelijk profiel, want in alles laten wij ons inspireren door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. Die inspiratie geeft ons kleur en tekent de dagelijkse omgang met elkaar. Het Corderius College is een school met een open en persoonlijk karakter en herkenbare, christelijke normen en waarden.

Onze drie kernwaarden betrokken, verantwoordelijk en veilig tekenen het positieve schoolklimaat en gaan hand-in-hand met begrippen als ‘ruimte voor talent’, ‘persoonlijk’, ‘christelijk’, ‘betrouwbaar’ en ‘kwaliteit’. ‘Onze’ ouders herkennen die kernwaarden ook: er is structuur, er zijn kwalitatief goede lessen, er is maatwerk in de begeleiding en er heerst een positief leer- en werkklimaat. De leerlingen geven aan dat zij zichzelf mogen zijn, dat zij serieus worden genomen en worden uitgedaagd om prestaties te leveren die verwacht mogen worden. Iedereen die onze uitgangspunten en visie respecteert, is van harte welkom. Onze school wordt gemaakt door medewerkers, leerlingen en ouders, die elk met eigen verantwoordelijkheden respectvol met elkaar willen samenwerken.

Kenmerken van de school

 • Protestants Christelijk
 • Gymnasium en vwo masterclass
 • Positief pedagogisch klimaat
 • Extra uitdaging voor m/h/v
 • Begaafdheidsprofielschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1779

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven