Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg

Hooglandsweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort

  • Lekker sporten in de buitenlucht.
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum De Amersfoortse Berg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De Amersfoortse Berg probeert jaarlijks onderzoek te doen naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. De school is pas tevreden als de resultaten van het onderzoek voldoende zijn. Als de scores lager zijn, dan wordt nader onderzoek gedaan en dan wordt een verbeterplan opgesteld. Dit heeft er onder andere toe geleid dat wij de leerlingenraad bij het onderwijsbeleid betrekken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze leerlingen voelen zich veilig op school, dit zegt alles over de sfeer op De Amersfoortse Berg. Medewerkers en leerlingen zorgen samen voor een prettig schoolklimaat.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De Amersfoortse Berg probeert de tevredenheid van ouders jaarlijks te onderzoeken. Als school zijn wij blij met hun betrokkenheid. Ouders worden wekelijks op de hoogte gehouden middels de Bergberichten. Daarbij organiseert de school klankbordavonden om van ouders te horen hoe zij de school ervaren. We vragen ouders ook te helpen bij excursies. Ook heeft de school een actieve ouderraad en MR.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven